شرایط و ضوابط - توافق نامه بین شما و ترو ایران با تشکر از بازدید شما از سایتِ ترو ایران، لطفا این شرایط را قبل از وارد شدن به سایت و استفاده از آن کاملا و با دقت مطالعه فرمایید. با وارد شدن و خرید از این وب سایت، شما بدون قید و شرط تمام شرایط را بر اساس موافقت نامه قبول داشته. این وب سایت متعلق به شرکت تروایران می‌باشد که در سال ۱۳۹۰،۴ تیر، راه اندازی شده که دفتر مرکزی آن در تهران می‌باشد.
 شما در این وب سایت بصورت نمایندهٔ منفرد و دارای هگق قانونی‌ میباشید که با نظر خواهی‌ خود در راه بهبود وب سایت میتوانید نقش مهمی را اعمال کنید. - تغییر در شرایط درج شده ما ممکن است بدون اعلام قبلی‌ شرایط و ضوابط این وب سایت را تغییر داده لذا خواهشمندیم که قبل از ورود به سایت اطلاعات وارد شده را کاملا خوانده و از تغییرات آن کاملا مطلع شوید.
سلب و محدود کردن مسئولیت‌ها در ضمانت نام * عمومی‌ دسترسی‌ و استفاده شما از این وب سایت و نرم‌افزار به عهده خود شما می‌باشد، و ما ضامن هرگونه ناهمنگی بر امور نرم افزاری از جمله ویروس شبکه‌ای رایگان نمی‌باشیم. ما گامهای مناسبی را در امور اطلاعات و استفاده از این وب سایت را بصورت دقیق ارائه داده ایم و سعی‌ در بروز کردن اطلاعات تحت هر شرایطی را نداریم که هنگام وارد شدن به سایت بتوانید دسترسی به آن را داشته باشید. صحّت اطلاعات خارجی و یا احزاب گوناگون در مورد یا در قبال این وب سایت به هیچ عنوان مورد تائید تروایران نمی‌باشد و شما مسوول هرگونه نارضایتی و یا رفتار خود میباشید. هدف ما حاصل شدن اطمینان شما برای استفاده از این وب سایت می‌باشد و سعی‌ برای از بین بردن هرگونه اختلال اینترنتی‌ را دارا میباشیم، البته با توجه به ماهیت شبکه جهانی اینترنت این را نمیتوان تضمین کرد و ما حق بر داشتن هرگونه اطلاعات داده شده را بدون اطلاع قبلی‌ در امور اضطراری را دارا میباشیم ( این امر برای حفظ اطلاعات شخصی‌ افراد می‌باشد).
همچنین دسترسی شما به این وب سایت ممکن است معلق باشد ، و یا محدود به تعمیرات، نگهداری، و یا معرفی‌ امکانات و خدمات جدید باشد. ما تلاش برای کمتر کردن معلق بودن بودن وب سایت را برای رضایت شما اعمال می‌کنیم تا شما بتوانید مجددا دسترسی به وب سایت را پیدا کنید.
سلب مسئولیت از گارانتی‌ تا حد اکثر مقدار مجاز توسط قانون جهانی‌، ما هیچ گونه ضمانتی که مربوط به اطلاعات و نرف افزار، محصولات و خدمات موجود در این وب سایت را دارا نمی‌باشیم و تمام اطلاعات وارد شده به هیچ عنوان ضمانت نمی‌شود، البته با توجه به احترام به قوانین موجود در امور نرم افزاری، محصولات و خدمات موجود در این وب سایت.
محدودیت مسئولیت در هیچ صورتی تروایران را در قبال مستقیم، خاص، غیر مستقیم، تصادفی و خسارت (از دست دادن درامد، سود) از هر نوع با موضوع راهکارهای منصفانه، یا بازدارنده ( که بر اساس نقض قرارداد، سهل انگاری، مسئولیت سخت) و مواردی دیگر ناشی‌ از : دسترسی و یا استفاده از این وب سایت، یا عدمِ استفاده از این وب سایت و یا اطلاعات موجود در این وب سایت را نمی‌پذیرد.
 تمام شرایط طبق قانون جهانی استفاده از شبکه جهانی اینترنت می‌باشد - تاوان به عنوانه شرط استفاده از این وب سایت شما متعهد میشوید که زیان ناشی‌ از هرگونه استفاده غیر قانونی‌ یا تبلیغ غیر معقول از وب سایت را به صورت تمام پرداخت و یا اعمال نمایید، چه به عنوانه هزینهٔ وکیل در دادگاه و یا هزینهٔ تبلیغات از دست رفته. - وب سایت‌های احزاب سوم این وب سایت ممکن است از لینک‌ها و اشاره گرهیی استفاده کند که توسط احزاب سوم و یا شرکتهای ضبط مورد اعمال و یا کنترل در رابطه با اطلاعات ، محصولات و یا خدمات ارائه گردد که تروایران مسئولیتی در مورد این لینک‌ها را ندارد و فقط برای راحتی مشتریان می‌باشد و به عنوانه حمایت تلقی نمی‌شود. لطفا شرایط و ضوابط استفاده از این لینک‌ها را جداگانه درون وب سایت‌های مربوطه مطالعه فرمائید. - محدودیتهای استفاده از تروایران شما با ما توافق می‌کنید که از این وب سایت فقط برای استفاده شخصی از سرویس‌ها و یا اطلاعات به صورت قانونمند استفاده کنید و هر گونه استفاده تجاری طبق قانون جهانی گردشگری اینترنتی پیگرد قانونی‌ دارد. شما موافقت می‌کنید که فقط از سرویس‌های این وب سایت برای تحقیقات قانونی‌ استفاده کنید. شما موافقت می‌کنید که از این وب سایت سؤ استفاده نکنید که شامل مواردی ذیل می‌باشد :
۱ -) بد نام کردن، آزارو اذیت، تهدید و نقض حقوق دیگران که توسط قانون تعریف شده است.
۲-) آسیب یا اختلال در عمل کردن رایانهای دیگران یا نرم افزاری از جمله توسط آپلود، دانلود و انتقال فایل‌های فاسد یا ویروشی کامپیوتری.
۳ -) استفاده غیر قانونی‌ از املاک تجاری، تبلیغات، حقوق خصوصی، حقوق معنوی و مواردی مربوطه را از طریق آپلود، دانلود یا تغییر نرف افزاری.
۴ -) حذف غلط اطلاعات، علامت تجاری، نام مدیریت وب سایت و سایر نوشته‌های حقوقی این وب سایت  ( copyright)
.۵ -) انتقال ، پست، افشای اسرار تجاری و دیگر مواردی محافظت شده مهرمانه، اختصاصی و عمومی‌.
۶ -) توزیع دانلود و آپلود غیر قانونی‌ از طریق وب سایت.
۷ -) انتقال هرگونه اطلاعات یا نرم افزار به دست آماده از طریق وب سایت و یا کپی‌، نمایش، توزیع، مجوز، سال انتشار، باز سازی، تولید و فروش از وب سایت.
۸ -) به وجود آمدن شرایط سخت برای وارد شدن افراد به وب سایت از قبیل آپلود و دانلود و از بین بردن پهنای باند اینترنتی.
۹ -) به صورت جعلی وارد کردن کلمهٔ عبور یا شمارهٔ شناسایی در هنگام ورود به وب سایت، استفاده غلط از هوویت یک فرد ، افراد و یا شرکتی‌.
۱۰ -) نقض این قرار داد در شرایط موجود دیگر و با هر عنوان. *از آنجایی که تروایران در نقاط دیگری از جهان مشغول به کار است ممکن است یک سری از سرویس‌های داده شده در محل سکونت شما در دسترس نباشد و یا غیر قانونی‌ تلقی شود.
 - copyright و علامت تجاری تمام محدودیتهای این وب سایت طبق قانون جهانی‌ حفاظت شده. - copyright (c) ۲۰۱۱ TRAVIRAN.COM این وب سایت فقط برای استفاده شخصی‌ است نه تجاری هرگونه استفاده غیر تجاری، تغییر، توزیع، انتقال، اجرا، تکثیر، انتشار، مجوز و یا فروش اطلاعات، نرم افزار، محصولات و یا خدمات شدیدا مورد پیگرد قانونی‌ قرار میگیرد. - امنیت تروایران تمام اقدامات لازم را اجرا می‌کند که تمام اطلاعات شخصی‌ شما به صورت مهرمان و با امنیت بالا نگهداری و در هیچ شرایط ممکنن اعمال و یا درج نشود.