خلاصه پروازها
تعداد کل: 21
بدون توقف: 0
یک توقف: 0
دو توقف و بیشتر: 21
توقف هاشرکت های هواپیمایی
انتخاب همهانتخاب هیچکدام

از Imam Khomeini IKA, تهران, ایران
به Hartsfield Jackson Atlanta Intl ATL, آتلانتا، جورجیا, ایالات متحده آمریکا

رفت 1393/02/30 20 May 2014 مسافران 1 بزرگسال  
بازگشت 1393/03/06 27 May 2014 کلاس Economy تغییر شرایط جستجو
هواپیمایی
توقف ها
خروج
ورود
مدت
(ساعت)
قیمت کل
AZ
Alitalia
IKAFCOJFKATL
09:15
21:00
20:15
ATLMIAFCOIKA
17:30
05:50 (May 29)
27:50
5,527,000 تومان
رفت Tuesday, May 20, 2014
Alitalia
AZ757
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   09:15

به: FCO   12:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
Alitalia
AZ7614
از: FCO   12:50

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   16:29
کلاس: Economy
هواپیما: 333
Alitalia
AZ5803
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   18:32

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   21:00
کلاس: Economy
هواپیما: 319
بازگشت Tuesday, May 27, 2014
Alitalia
AZ3516
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   17:30

به: میامی, Miami Intl, Miami, FL   19:23
کلاس: Economy
هواپیما: 757
Alitalia
AZ631
از: میامی, Miami Intl, Miami, FL   20:45

به: FCO   12:40 (May 28)
کلاس: Economy
هواپیما: 330
Alitalia
AZ756
از: FCO   22:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:50 (May 29)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
AZ
Alitalia
IKAFCOJFKATL
09:15
21:00
20:15
ATLBOSFCOIKA
18:03
05:50 (May 29)
14:88
5,722,000 تومان
رفت Tuesday, May 20, 2014
Alitalia
AZ757
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   09:15

به: FCO   12:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
Alitalia
AZ7614
از: FCO   12:50

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   16:29
کلاس: Economy
هواپیما: 333
Alitalia
AZ5803
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   18:32

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   21:00
کلاس: Economy
هواپیما: 319
بازگشت Tuesday, May 27, 2014
Alitalia
AZ3381
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   18:03

به: بوستون، ماساچوست, General Edward Lawrence Logan Intl, Boston, MA   20:41
کلاس: Economy
هواپیما: M90
Alitalia
AZ615
از: بوستون، ماساچوست, General Edward Lawrence Logan Intl, Boston, MA   22:40

به: FCO   12:40 (May 28)
کلاس: Economy
هواپیما: 330
Alitalia
AZ756
از: FCO   22:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:50 (May 29)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
LH
لوفت هانزا
IKAFRAORDATL
03:05
17:53
23:18
ATLIADFRAIKA
19:18
01:20 (May 29)
21:32
7,437,000 تومان
رفت Tuesday, May 20, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH430
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:45

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   12:50
کلاس: Economy
هواپیما: 74H
لوفت هانزا
LH9288
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   14:58

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   17:53
کلاس: Economy
هواپیما: CR7
بازگشت Tuesday, May 27, 2014
لوفت هانزا
LH8866
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:18

به: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   21:06
کلاس: Economy
هواپیما: CRJ
لوفت هانزا
LH9253
از: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   21:50

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   12:00 (May 28)
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:20 (May 29)
کلاس: Economy
هواپیما: 343
LH
لوفت هانزا
IKAFRAORDATL
03:05
17:53
23:18
ATLORDFRAIKA
12:27
01:20 (May 29)
28:23
7,437,000 تومان
رفت Tuesday, May 20, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH430
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:45

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   12:50
کلاس: Economy
هواپیما: 74H
لوفت هانزا
LH9288
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   14:58

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   17:53
کلاس: Economy
هواپیما: CR7
بازگشت Tuesday, May 27, 2014
لوفت هانزا
LH9262
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   12:27

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   13:26
کلاس: Economy
هواپیما: CR7
لوفت هانزا
LH9153
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   14:20

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45 (May 28)
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:20 (May 29)
کلاس: Economy
هواپیما: 343
LH
لوفت هانزا
IKAFRAORDATL
03:05
17:53
23:18
ATLORDFRAIKA
12:27
01:20 (May 29)
28:23
7,437,000 تومان
رفت Tuesday, May 20, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH430
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:45

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   12:50
کلاس: Economy
هواپیما: 74H
لوفت هانزا
LH9288
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   14:58

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   17:53
کلاس: Economy
هواپیما: CR7
بازگشت Tuesday, May 27, 2014
لوفت هانزا
LH9262
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   12:27

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   13:26
کلاس: Economy
هواپیما: CR7
لوفت هانزا
LH9151
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   18:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   09:45 (May 28)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:20 (May 29)
کلاس: Economy
هواپیما: 343
LH
لوفت هانزا
IKAFRAORDATL
03:05
17:53
16:05
ATLIADFRAIKA
19:18
01:20 (May 29)
21:32
7,437,000 تومان
رفت Tuesday, May 20, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH9152
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:10

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   10:35
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH9288
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   14:58

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   17:53
کلاس: Economy
هواپیما: CR7
بازگشت Tuesday, May 27, 2014
لوفت هانزا
LH8866
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:18

به: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   21:06
کلاس: Economy
هواپیما: CRJ
لوفت هانزا
LH9253
از: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   21:50

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   12:00 (May 28)
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:20 (May 29)
کلاس: Economy
هواپیما: 343
LH
لوفت هانزا
IKAFRAORDATL
03:05
17:53
16:05
ATLORDFRAIKA
12:27
01:20 (May 29)
28:23
7,437,000 تومان
رفت Tuesday, May 20, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH9152
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:10

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   10:35
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH9288
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   14:58

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   17:53
کلاس: Economy
هواپیما: CR7
بازگشت Tuesday, May 27, 2014
لوفت هانزا
LH9262
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   12:27

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   13:26
کلاس: Economy
هواپیما: CR7
لوفت هانزا
LH9153
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   14:20

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:45 (May 28)
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:20 (May 29)
کلاس: Economy
هواپیما: 343
LH
لوفت هانزا
IKAFRAORDATL
03:05
17:53
16:05
ATLORDFRAIKA
12:27
01:20 (May 29)
28:23
7,437,000 تومان
رفت Tuesday, May 20, 2014
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH9152
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:10

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   10:35
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH9288
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   14:58

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   17:53
کلاس: Economy
هواپیما: CR7
بازگشت Tuesday, May 27, 2014
لوفت هانزا
LH9262
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   12:27

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   13:26
کلاس: Economy
هواپیما: CR7
لوفت هانزا
LH9151
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   18:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   09:45 (May 28)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:20 (May 29)
کلاس: Economy
هواپیما: 343
AZ
Alitalia
IKAFCOJFKATL
09:15
21:00
20:15
ATLCDGFCOIKA
20:45
05:50 (May 29)
24:35
7,760,000 تومان
رفت Tuesday, May 20, 2014
Alitalia
AZ757
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   09:15

به: FCO   12:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
Alitalia
AZ7614
از: FCO   12:50

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   16:29
کلاس: Economy
هواپیما: 333
Alitalia
AZ5803
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   18:32

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   21:00
کلاس: Economy
هواپیما: 319
بازگشت Tuesday, May 27, 2014
Alitalia
AZ2631
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   20:45

به: پاریس, Charles De Gaulle, Paris   11:10 (May 28)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
Alitalia
AZ7311
از: پاریس, Charles De Gaulle, Paris   19:35

به: FCO   21:40
کلاس: Economy
هواپیما: 321
Alitalia
AZ756
از: FCO   22:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:50 (May 29)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
AZ
Alitalia
IKAFCOJFKATL
09:15
21:00
20:15
ATLCDGFCOIKA
20:45
05:50 (May 29)
24:35
7,760,000 تومان
رفت Tuesday, May 20, 2014
Alitalia
AZ757
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   09:15

به: FCO   12:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
Alitalia
AZ7614
از: FCO   12:50

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   16:29
کلاس: Economy
هواپیما: 333
Alitalia
AZ5803
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   18:32

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   21:00
کلاس: Economy
هواپیما: 319
بازگشت Tuesday, May 27, 2014
Alitalia
AZ2631
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   20:45

به: پاریس, Charles De Gaulle, Paris   11:10 (May 28)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
Alitalia
AZ333
از: پاریس, Charles De Gaulle, Paris   12:40

به: FCO   14:45
کلاس: Economy
هواپیما: 321
Alitalia
AZ756
از: FCO   22:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:50 (May 29)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
AZ
Alitalia
IKAFCOJFKATL
09:15
21:00
20:15
ATLCDGFCOIKA
20:45
05:50 (May 29)
24:35
7,760,000 تومان
رفت Tuesday, May 20, 2014
Alitalia
AZ757
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   09:15

به: FCO   12:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
Alitalia
AZ7614
از: FCO   12:50

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   16:29
کلاس: Economy
هواپیما: 333
Alitalia
AZ5803
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   18:32

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   21:00
کلاس: Economy
هواپیما: 319
بازگشت Tuesday, May 27, 2014
Alitalia
AZ2631
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   20:45

به: پاریس, Charles De Gaulle, Paris   11:10 (May 28)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
Alitalia
AZ325
از: پاریس, Charles De Gaulle, Paris   17:40

به: FCO   19:45
کلاس: Economy
هواپیما: 32S
Alitalia
AZ756
از: FCO   22:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:50 (May 29)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
AZ
Alitalia
IKAFCOJFKATL
09:15
21:00
20:15
ATLCDGFCOIKA
20:45
05:50 (May 29)
24:35
7,760,000 تومان
رفت Tuesday, May 20, 2014
Alitalia
AZ757
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   09:15

به: FCO   12:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
Alitalia
AZ7614
از: FCO   12:50

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   16:29
کلاس: Economy
هواپیما: 333
Alitalia
AZ5803
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   18:32

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   21:00
کلاس: Economy
هواپیما: 319
بازگشت Tuesday, May 27, 2014
Alitalia
AZ2631
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   20:45

به: پاریس, Charles De Gaulle, Paris   11:10 (May 28)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
Alitalia
AZ7307
از: پاریس, Charles De Gaulle, Paris   16:00

به: FCO   18:05
کلاس: Economy
هواپیما: 319
Alitalia
AZ756
از: FCO   22:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:50 (May 29)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
AZ
Alitalia
IKAFCOJFKATL
09:15
21:00
20:15
ATLCDGFCOIKA
20:45
05:50 (May 29)
24:35
7,956,000 تومان
رفت Tuesday, May 20, 2014
Alitalia
AZ757
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   09:15

به: FCO   12:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
Alitalia
AZ7614
از: FCO   12:50

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   16:29
کلاس: Economy
هواپیما: 333
Alitalia
AZ5803
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   18:32

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   21:00
کلاس: Economy
هواپیما: 319
بازگشت Tuesday, May 27, 2014
Alitalia
AZ2631
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   20:45

به: پاریس, Charles De Gaulle, Paris   11:10 (May 28)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
Alitalia
AZ327
از: پاریس, Charles De Gaulle, Paris   18:25

به: FCO   20:30
کلاس: Economy
هواپیما: 32S
Alitalia
AZ756
از: FCO   22:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:50 (May 29)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
AZ
Alitalia
IKAFCOJFKATL
09:15
21:00
20:15
ATLCDGFCOIKA
20:45
05:50 (May 29)
24:35
7,956,000 تومان
رفت Tuesday, May 20, 2014
Alitalia
AZ757
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   09:15

به: FCO   12:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
Alitalia
AZ7614
از: FCO   12:50

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   16:29
کلاس: Economy
هواپیما: 333
Alitalia
AZ5803
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   18:32

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   21:00
کلاس: Economy
هواپیما: 319
بازگشت Tuesday, May 27, 2014
Alitalia
AZ2631
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   20:45

به: پاریس, Charles De Gaulle, Paris   11:10 (May 28)
کلاس: Economy
هواپیما: 744
Alitalia
AZ7301
از: پاریس, Charles De Gaulle, Paris   13:55

به: FCO   16:00
کلاس: Economy
هواپیما: 321
Alitalia
AZ756
از: FCO   22:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:50 (May 29)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
AZ
Alitalia
IKAFCOJFKATL
09:15
21:00
20:15
ATLCDGFCOIKA
17:40
05:50 (May 29)
27:40
8,073,000 تومان
رفت Tuesday, May 20, 2014
Alitalia
AZ757
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   09:15

به: FCO   12:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
Alitalia
AZ7614
از: FCO   12:50

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   16:29
کلاس: Economy
هواپیما: 333
Alitalia
AZ5803
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   18:32

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   21:00
کلاس: Economy
هواپیما: 319
بازگشت Tuesday, May 27, 2014
Alitalia
AZ2629
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   17:40

به: پاریس, Charles De Gaulle, Paris   08:10 (May 28)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
Alitalia
AZ7311
از: پاریس, Charles De Gaulle, Paris   19:35

به: FCO   21:40
کلاس: Economy
هواپیما: 321
Alitalia
AZ756
از: FCO   22:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:50 (May 29)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
AZ
Alitalia
IKAFCOJFKATL
09:15
21:00
20:15
ATLCDGFCOIKA
17:40
05:50 (May 29)
27:40
8,073,000 تومان
رفت Tuesday, May 20, 2014
Alitalia
AZ757
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   09:15

به: FCO   12:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
Alitalia
AZ7614
از: FCO   12:50

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   16:29
کلاس: Economy
هواپیما: 333
Alitalia
AZ5803
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   18:32

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   21:00
کلاس: Economy
هواپیما: 319
بازگشت Tuesday, May 27, 2014
Alitalia
AZ2629
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   17:40

به: پاریس, Charles De Gaulle, Paris   08:10 (May 28)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
Alitalia
AZ333
از: پاریس, Charles De Gaulle, Paris   12:40

به: FCO   14:45
کلاس: Economy
هواپیما: 321
Alitalia
AZ756
از: FCO   22:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:50 (May 29)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
AZ
Alitalia
IKAFCOJFKATL
09:15
21:00
20:15
ATLCDGFCOIKA
17:40
05:50 (May 29)
27:40
8,073,000 تومان
رفت Tuesday, May 20, 2014
Alitalia
AZ757
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   09:15

به: FCO   12:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
Alitalia
AZ7614
از: FCO   12:50

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   16:29
کلاس: Economy
هواپیما: 333
Alitalia
AZ5803
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   18:32

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   21:00
کلاس: Economy
هواپیما: 319
بازگشت Tuesday, May 27, 2014
Alitalia
AZ2629
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   17:40

به: پاریس, Charles De Gaulle, Paris   08:10 (May 28)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
Alitalia
AZ325
از: پاریس, Charles De Gaulle, Paris   17:40

به: FCO   19:45
کلاس: Economy
هواپیما: 32S
Alitalia
AZ756
از: FCO   22:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:50 (May 29)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
AZ
Alitalia
IKAFCOJFKATL
09:15
21:00
20:15
ATLCDGFCOIKA
17:40
05:50 (May 29)
27:40
8,073,000 تومان
رفت Tuesday, May 20, 2014
Alitalia
AZ757
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   09:15

به: FCO   12:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
Alitalia
AZ7614
از: FCO   12:50

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   16:29
کلاس: Economy
هواپیما: 333
Alitalia
AZ5803
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   18:32

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   21:00
کلاس: Economy
هواپیما: 319
بازگشت Tuesday, May 27, 2014
Alitalia
AZ2629
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   17:40

به: پاریس, Charles De Gaulle, Paris   08:10 (May 28)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
Alitalia
AZ7307
از: پاریس, Charles De Gaulle, Paris   16:00

به: FCO   18:05
کلاس: Economy
هواپیما: 319
Alitalia
AZ756
از: FCO   22:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:50 (May 29)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
AZ
Alitalia
IKAFCOJFKATL
09:15
21:00
20:15
ATLCDGFCOIKA
17:40
05:50 (May 29)
27:40
8,268,000 تومان
رفت Tuesday, May 20, 2014
Alitalia
AZ757
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   09:15

به: FCO   12:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
Alitalia
AZ7614
از: FCO   12:50

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   16:29
کلاس: Economy
هواپیما: 333
Alitalia
AZ5803
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   18:32

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   21:00
کلاس: Economy
هواپیما: 319
بازگشت Tuesday, May 27, 2014
Alitalia
AZ2629
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   17:40

به: پاریس, Charles De Gaulle, Paris   08:10 (May 28)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
Alitalia
AZ327
از: پاریس, Charles De Gaulle, Paris   18:25

به: FCO   20:30
کلاس: Economy
هواپیما: 32S
Alitalia
AZ756
از: FCO   22:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:50 (May 29)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
AZ
Alitalia
IKAFCOJFKATL
09:15
21:00
20:15
ATLCDGFCOIKA
17:40
05:50 (May 29)
27:40
8,268,000 تومان
رفت Tuesday, May 20, 2014
Alitalia
AZ757
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   09:15

به: FCO   12:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
Alitalia
AZ7614
از: FCO   12:50

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   16:29
کلاس: Economy
هواپیما: 333
Alitalia
AZ5803
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   18:32

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   21:00
کلاس: Economy
هواپیما: 319
بازگشت Tuesday, May 27, 2014
Alitalia
AZ2629
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   17:40

به: پاریس, Charles De Gaulle, Paris   08:10 (May 28)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
Alitalia
AZ7301
از: پاریس, Charles De Gaulle, Paris   13:55

به: FCO   16:00
کلاس: Economy
هواپیما: 321
Alitalia
AZ756
از: FCO   22:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:50 (May 29)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
AZ
Alitalia
IKAFCOJFKATL
09:15
21:00
20:15
ATLCDGFCOIKA
17:40
05:50 (May 29)
27:40
8,268,000 تومان
رفت Tuesday, May 20, 2014
Alitalia
AZ757
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   09:15

به: FCO   12:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
Alitalia
AZ7614
از: FCO   12:50

به: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   16:29
کلاس: Economy
هواپیما: 333
Alitalia
AZ5803
از: نیویورک, John F Kennedy Intl, New York, NY   18:32

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   21:00
کلاس: Economy
هواپیما: 319
بازگشت Tuesday, May 27, 2014
Alitalia
AZ2629
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   17:40

به: پاریس, Charles De Gaulle, Paris   08:10 (May 28)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
Alitalia
AZ7303
از: پاریس, Charles De Gaulle, Paris   09:45

به: FCO   11:50
کلاس: Economy
هواپیما: 321
Alitalia
AZ756
از: FCO   22:30

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:50 (May 29)
کلاس: Economy
هواپیما: 320