خلاصه پروازها
تعداد کل: 25
بدون توقف: 0
یک توقف: 19
دو توقف و بیشتر: 6
توقف هاشرکت های هواپیمایی
انتخاب همهانتخاب هیچکدام

از Imam Khomeini IKA, تهران, ایران
به Hartsfield Jackson Atlanta Intl ATL, آتلانتا، جورجیا, ایالات متحده آمریکا

رفت 1395/07/03 24 September 2016 مسافران 1 بزرگسال  
بازگشت 1395/07/10 01 October 2016 کلاس Economy تغییر شرایط جستجو
هواپیمایی
توقف ها
خروج
ورود
مدت
(ساعت)
قیمت کل
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHATL
22:30
16:55 (Sep 25)
25:55
ATLDOHIKA
19:25
03:25 (Oct 03)
24:30
3,155,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
هواپیمایی قطر
QR499
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   22:30

به: دوحه, Doha Intl, Doha   00:05 (Sep 25)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی قطر
QR755
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:50

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:55
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
بازگشت Saturday, October 1, 2016
هواپیمایی قطر
QR756
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:25

به: دوحه, Doha Intl, Doha   16:15 (Oct 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
هواپیمایی قطر
QR490
از: دوحه, Doha Intl, Doha   00:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:25
کلاس: Economy
هواپیما: 320
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHATL
22:30
16:55 (Sep 25)
25:55
ATLDOHIKA
19:25
21:25 (Oct 02)
18:30
3,155,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
هواپیمایی قطر
QR499
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   22:30

به: دوحه, Doha Intl, Doha   00:05 (Sep 25)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی قطر
QR755
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:50

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:55
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
بازگشت Saturday, October 1, 2016
هواپیمایی قطر
QR756
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:25

به: دوحه, Doha Intl, Doha   16:15 (Oct 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
هواپیمایی قطر
QR498
از: دوحه, Doha Intl, Doha   18:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:25
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTATL
02:00
19:05
24:35
ATLISTIKA
22:45
05:00 (Oct 03)
22:45
3,597,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK875
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:00

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   04:55
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی ترکیه
TK31
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   14:05

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:05
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
بازگشت Saturday, October 1, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK32
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   22:45

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   16:40 (Oct 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی ترکیه
TK878
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   01:20

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:00
کلاس: Economy
هواپیما: 333
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTATL
03:10
19:05
23:25
ATLISTIKA
22:45
05:00 (Oct 03)
22:45
3,597,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK899
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:10

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
هواپیمایی ترکیه
TK31
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   14:05

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:05
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
بازگشت Saturday, October 1, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK32
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   22:45

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   16:40 (Oct 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی ترکیه
TK878
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   01:20

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:00
کلاس: Economy
هواپیما: 333
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTATL
04:10
19:05
22:25
ATLISTIKA
22:45
03:10 (Oct 03)
20:55
3,597,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK873
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:10

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   07:10
کلاس: Economy
هواپیما: 32B
هواپیمایی ترکیه
TK31
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   14:05

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:05
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
بازگشت Saturday, October 1, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK32
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   22:45

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   16:40 (Oct 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی ترکیه
TK872
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   23:40

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:10 (Oct 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 32B
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTATL
03:10
19:05
23:25
ATLISTIKA
22:45
03:10 (Oct 03)
20:55
3,597,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK899
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:10

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
هواپیمایی ترکیه
TK31
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   14:05

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:05
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
بازگشت Saturday, October 1, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK32
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   22:45

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   16:40 (Oct 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی ترکیه
TK872
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   23:40

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:10 (Oct 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 32B
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTATL
04:10
19:05
22:25
ATLISTIKA
22:45
13:05 (Oct 03)
30:50
3,597,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK873
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:10

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   07:10
کلاس: Economy
هواپیما: 32B
هواپیمایی ترکیه
TK31
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   14:05

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:05
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
بازگشت Saturday, October 1, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK32
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   22:45

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   16:40 (Oct 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی ترکیه
TK870
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   09:35

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   13:05
کلاس: Economy
هواپیما: 332
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTATL
02:00
19:05
24:35
ATLISTIKA
22:45
13:05 (Oct 03)
30:50
3,597,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK875
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:00

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   04:55
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی ترکیه
TK31
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   14:05

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:05
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
بازگشت Saturday, October 1, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK32
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   22:45

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   16:40 (Oct 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی ترکیه
TK870
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   09:35

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   13:05
کلاس: Economy
هواپیما: 332
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTATL
03:10
19:05
23:25
ATLISTIKA
22:45
13:05 (Oct 03)
30:50
3,597,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK899
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:10

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
هواپیمایی ترکیه
TK31
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   14:05

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:05
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
بازگشت Saturday, October 1, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK32
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   22:45

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   16:40 (Oct 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی ترکیه
TK870
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   09:35

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   13:05
کلاس: Economy
هواپیما: 332
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTATL
06:30
19:05
20:05
ATLISTIKA
22:45
00:30 (Oct 03)
18:15
3,597,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK879
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   06:30

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   09:25
کلاس: Economy
هواپیما: 333
هواپیمایی ترکیه
TK31
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   14:05

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:05
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
بازگشت Saturday, October 1, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK32
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   22:45

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   16:40 (Oct 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی ترکیه
TK874
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   20:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:30 (Oct 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 332
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTATL
06:30
19:05
20:05
ATLISTIKA
22:45
05:00 (Oct 03)
22:45
3,597,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK879
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   06:30

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   09:25
کلاس: Economy
هواپیما: 333
هواپیمایی ترکیه
TK31
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   14:05

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:05
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
بازگشت Saturday, October 1, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK32
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   22:45

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   16:40 (Oct 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی ترکیه
TK878
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   01:20

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:00
کلاس: Economy
هواپیما: 333
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTATL
02:00
19:05
24:35
ATLISTIKA
22:45
03:10 (Oct 03)
20:55
3,597,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK875
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:00

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   04:55
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی ترکیه
TK31
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   14:05

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:05
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
بازگشت Saturday, October 1, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK32
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   22:45

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   16:40 (Oct 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی ترکیه
TK872
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   23:40

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:10 (Oct 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 32B
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTATL
06:30
19:05
20:05
ATLISTIKA
22:45
13:05 (Oct 03)
30:50
3,597,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK879
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   06:30

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   09:25
کلاس: Economy
هواپیما: 333
هواپیمایی ترکیه
TK31
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   14:05

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:05
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
بازگشت Saturday, October 1, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK32
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   22:45

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   16:40 (Oct 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی ترکیه
TK870
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   09:35

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   13:05
کلاس: Economy
هواپیما: 332
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTATL
04:10
19:05
22:25
ATLISTIKA
22:45
05:00 (Oct 03)
22:45
3,597,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK873
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:10

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   07:10
کلاس: Economy
هواپیما: 32B
هواپیمایی ترکیه
TK31
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   14:05

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:05
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
بازگشت Saturday, October 1, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK32
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   22:45

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   16:40 (Oct 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی ترکیه
TK878
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   01:20

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:00
کلاس: Economy
هواپیما: 333
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTATL
03:10
19:05
23:25
ATLISTIKA
22:45
00:30 (Oct 03)
18:15
3,597,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK899
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:10

به: استانبول, Sabiha Gokcen, Istanbul   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 73H
هواپیمایی ترکیه
TK31
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   14:05

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:05
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
بازگشت Saturday, October 1, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK32
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   22:45

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   16:40 (Oct 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی ترکیه
TK874
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   20:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:30 (Oct 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 332
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTATL
06:30
19:05
20:05
ATLISTIKA
22:45
03:10 (Oct 03)
20:55
3,597,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK879
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   06:30

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   09:25
کلاس: Economy
هواپیما: 333
هواپیمایی ترکیه
TK31
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   14:05

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:05
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
بازگشت Saturday, October 1, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK32
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   22:45

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   16:40 (Oct 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی ترکیه
TK872
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   23:40

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:10 (Oct 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 32B
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTATL
04:10
19:05
22:25
ATLISTIKA
22:45
00:30 (Oct 03)
18:15
3,597,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK873
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:10

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   07:10
کلاس: Economy
هواپیما: 32B
هواپیمایی ترکیه
TK31
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   14:05

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:05
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
بازگشت Saturday, October 1, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK32
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   22:45

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   16:40 (Oct 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی ترکیه
TK874
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   20:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:30 (Oct 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 332
TK
هواپیمایی ترکیه
IKAISTATL
02:00
19:05
24:35
ATLISTIKA
22:45
00:30 (Oct 03)
18:15
3,597,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK875
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:00

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   04:55
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی ترکیه
TK31
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   14:05

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:05
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
بازگشت Saturday, October 1, 2016
هواپیمایی ترکیه
TK32
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   22:45

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   16:40 (Oct 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی ترکیه
TK874
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   20:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   00:30 (Oct 03)
کلاس: Economy
هواپیما: 332
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHATL
04:35
16:55
19:50
ATLDOHIKA
19:25
21:25 (Oct 02)
18:30
3,930,000 تومان
رفت Saturday, September 24, 2016
هواپیمایی قطر
QR491
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:35

به: دوحه, Doha Intl, Doha   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی قطر
QR755
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:50

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:55
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
بازگشت Saturday, October 1, 2016
هواپیمایی قطر
QR756
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:25

به: دوحه, Doha Intl, Doha   16:15 (Oct 02)
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
هواپیمایی قطر
QR498
از: دوحه, Doha Intl, Doha   18:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:25
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است