خلاصه پروازها
تعداد کل: 287
بدون توقف: 0
یک توقف: 99
دو توقف و بیشتر: 275
توقف هاشرکت های هواپیمایی
انتخاب همهانتخاب هیچکدام

از Imam Khomeini IKA, تهران, ایران
به Hartsfield Jackson Atlanta Intl ATL, آتلانتا، جورجیا, ایالات متحده آمریکا

رفت 1396/01/07 27 March 2017 مسافران 1 بزرگسال  
بازگشت 1396/01/14 03 April 2017 کلاس Economy تغییر شرایط جستجو
هواپیمایی
توقف ها
خروج
ورود
مدت
(ساعت)
قیمت کل
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHATL
23:35
16:55 (Mar 28)
25:50
ATLDOHIKA
19:25
04:25 (Apr 05)
24:30
2,922,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی قطر
QR499
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   23:35

به: دوحه, Doha Intl, Doha   00:10 (Mar 28)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR755
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:45

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:55
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی قطر
QR756
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:25

به: دوحه, Doha Intl, Doha   16:05 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
هواپیمایی قطر
QR490
از: دوحه, Doha Intl, Doha   00:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25
کلاس: Economy
هواپیما: 333
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHATL
12:45
16:55 (Mar 28)
36:40
ATLDOHIKA
19:25
04:25 (Apr 05)
24:30
2,934,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی قطر
QR483
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   12:45

به: دوحه, Doha Intl, Doha   13:20
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی قطر
QR755
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:45

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:55
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی قطر
QR756
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:25

به: دوحه, Doha Intl, Doha   16:05 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
هواپیمایی قطر
QR490
از: دوحه, Doha Intl, Doha   00:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25
کلاس: Economy
هواپیما: 333
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHATL
05:35
16:55
19:50
ATLDOHIKA
19:25
04:25 (Apr 05)
24:30
3,480,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی قطر
QR491
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:35

به: دوحه, Doha Intl, Doha   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 333
هواپیمایی قطر
QR755
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:45

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:55
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی قطر
QR756
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:25

به: دوحه, Doha Intl, Doha   16:05 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
هواپیمایی قطر
QR490
از: دوحه, Doha Intl, Doha   00:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25
کلاس: Economy
هواپیما: 333

Multi
IKAFRAATL
03:00
14:20
19:50
ATLEWRVIEIKA
13:50
16:35 (Apr 04)
18:15
3,513,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:00

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:20

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:20
کلاس: Economy
هواپیما: 333
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی اتریش
OS7774
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   13:50

به: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   16:09
کلاس: Economy
هواپیما: 73G
هواپیمایی اتریش
OS90
از: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   17:50

به: وین, Schwechat, Vienna   08:25 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 76W
هواپیمایی اتریش
OS873
از: وین, Schwechat, Vienna   09:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   16:35
کلاس: Economy
هواپیما: 320
LH
لوفت هانزا
IKAFRAATL
03:00
14:20
19:50
ATLFRAIKA
16:25
21:25 (Apr 04)
20:30
3,994,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:00

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:20

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:20
کلاس: Economy
هواپیما: 333
بازگشت Monday, April 3, 2017
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:25

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:20 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 333
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   14:05

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:25
کلاس: Economy
هواپیما: 744
LH
لوفت هانزا
IKAFRAATL
03:00
14:20
19:50
ATLIADFRAIKA
14:39
21:25 (Apr 04)
22:16
4,010,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:00

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:20

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:20
کلاس: Economy
هواپیما: 333
بازگشت Monday, April 3, 2017
لوفت هانزا
LH7441
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:39

به: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   16:25
کلاس: Economy
هواپیما: 738
لوفت هانزا
LH419
از: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   18:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:00 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 74H
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   14:05

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:25
کلاس: Economy
هواپیما: 744
LH
لوفت هانزا
IKAFRAATL
03:00
14:20
19:50
ATLORDFRAIKA
13:28
21:25 (Apr 04)
23:27
4,010,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:00

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:20

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:20
کلاس: Economy
هواپیما: 333
بازگشت Monday, April 3, 2017
لوفت هانزا
LH7445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   13:28

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   14:36
کلاس: Economy
هواپیما: CR7
لوفت هانزا
LH431
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   16:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:20 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 74H
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   14:05

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:25
کلاس: Economy
هواپیما: 744
LH
لوفت هانزا
IKAFRAATL
03:00
14:20
19:50
ATLIADFRAIKA
14:39
21:25 (Apr 04)
14:46
4,010,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:00

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:20

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:20
کلاس: Economy
هواپیما: 333
بازگشت Monday, April 3, 2017
لوفت هانزا
LH7441
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:39

به: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   16:25
کلاس: Economy
هواپیما: 738
لوفت هانزا
LH9051
از: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   17:15

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:20 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   14:05

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:25
کلاس: Economy
هواپیما: 744
LH
لوفت هانزا
IKAFRAATL
03:00
14:20
19:50
ATLIADFRAIKA
14:39
21:25 (Apr 04)
14:46
4,010,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:00

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:20

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:20
کلاس: Economy
هواپیما: 333
بازگشت Monday, April 3, 2017
لوفت هانزا
LH7441
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:39

به: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   16:25
کلاس: Economy
هواپیما: 738
لوفت هانزا
LH9253
از: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   22:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   12:10 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   14:05

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:25
کلاس: Economy
هواپیما: 744

Multi
IKAVIEEWRATL
03:55
19:49
24:24
ATLFRAIKA
16:25
21:25 (Apr 04)
13:05
4,087,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی اتریش
OS872
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:55

به: وین, Schwechat, Vienna   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اتریش
OS89
از: وین, Schwechat, Vienna   10:15

به: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   13:50
کلاس: Economy
هواپیما: 76W
هواپیمایی اتریش
OS7773
از: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   17:16

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:49
کلاس: Economy
هواپیما: 320
بازگشت Monday, April 3, 2017
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:25

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:20 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 333
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   14:05

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:25
کلاس: Economy
هواپیما: 744
LH
لوفت هانزا
IKAVIEFRAATL
17:25
14:20 (Mar 28)
15:65
ATLFRAIKA
16:25
21:25 (Apr 04)
20:30
4,092,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
لوفت هانزا
LH6464
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   17:25

به: وین, Schwechat, Vienna   19:35
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH1247
از: وین, Schwechat, Vienna   06:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:35
کلاس: Economy
هواپیما: 319
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:20

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:20
کلاس: Economy
هواپیما: 343
بازگشت Monday, April 3, 2017
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:25

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:20 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 333
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   14:05

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:25
کلاس: Economy
هواپیما: 744

Multi
IKAFRAATL
03:00
14:20
19:50
ATLORDVIEIKA
13:28
16:35 (Apr 04)
16:35
4,168,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:00

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:20

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:20
کلاس: Economy
هواپیما: 333
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی اتریش
OS7724
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   13:28

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   14:36
کلاس: Economy
هواپیما: CR7
هواپیمایی اتریش
OS66
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   16:10

به: وین, Schwechat, Vienna   08:45 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 76W
هواپیمایی اتریش
OS873
از: وین, Schwechat, Vienna   09:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   16:35
کلاس: Economy
هواپیما: 320

Multi
IKAFRAATL
03:00
14:20
19:50
ATLEWRVIEIKA
13:50
03:00 (Apr 05)
14:74
4,168,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:00

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:20

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:20
کلاس: Economy
هواپیما: 333
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی اتریش
OS7774
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   13:50

به: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   16:09
کلاس: Economy
هواپیما: 73G
هواپیمایی اتریش
OS90
از: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   17:50

به: وین, Schwechat, Vienna   08:25 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 76W
هواپیمایی اتریش
OS871
از: وین, Schwechat, Vienna   20:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:00 (Apr 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 320

Multi
IKAFRAATL
03:00
14:20
19:50
ATLORDVIEIKA
13:28
03:00 (Apr 05)
16:35
4,168,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:00

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:20

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:20
کلاس: Economy
هواپیما: 333
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی اتریش
OS7724
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   13:28

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   14:36
کلاس: Economy
هواپیما: CR7
هواپیمایی اتریش
OS66
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   16:10

به: وین, Schwechat, Vienna   08:45 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 76W
هواپیمایی اتریش
OS871
از: وین, Schwechat, Vienna   20:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:00 (Apr 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 320
LH
لوفت هانزا
IKAFRAIADATL
03:00
23:54
15:14
ATLFRAIKA
16:25
21:25 (Apr 04)
20:30
4,188,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:00

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH9252
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:10

به: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   19:55
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH7442
از: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   22:05

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   23:54
کلاس: Economy
هواپیما: E7W
بازگشت Monday, April 3, 2017
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:25

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:20 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 333
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   14:05

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:25
کلاس: Economy
هواپیما: 744
LH
لوفت هانزا
IKAFRAIADATL
03:00
23:54
15:09
ATLFRAIKA
16:25
21:25 (Apr 04)
20:30
4,188,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:00

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH418
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   13:15

به: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   15:55
کلاس: Economy
هواپیما: 74H
لوفت هانزا
LH7442
از: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   22:05

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   23:54
کلاس: Economy
هواپیما: E7W
بازگشت Monday, April 3, 2017
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:25

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:20 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 333
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   14:05

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:25
کلاس: Economy
هواپیما: 744
LH
لوفت هانزا
IKAFRAIADATL
03:00
23:54
15:14
ATLFRAIKA
16:25
21:25 (Apr 04)
20:30
4,188,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:00

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH9290
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   12:20

به: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   15:05
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH7442
از: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   22:05

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   23:54
کلاس: Economy
هواپیما: E7W
بازگشت Monday, April 3, 2017
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:25

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:20 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 333
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   14:05

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:25
کلاس: Economy
هواپیما: 744

Multi
IKAVIEORDATL
03:55
20:44
17:05
ATLFRAIKA
16:25
21:25 (Apr 04)
13:05
4,328,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی اتریش
OS872
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:55

به: وین, Schwechat, Vienna   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
هواپیمایی اتریش
OS65
از: وین, Schwechat, Vienna   10:25

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   13:55
کلاس: Economy
هواپیما: 76W
هواپیمایی اتریش
OS7723
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   17:40

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   20:44
کلاس: Economy
هواپیما: E7W
بازگشت Monday, April 3, 2017
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:25

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:20 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 333
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   14:05

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:25
کلاس: Economy
هواپیما: 744
LH
لوفت هانزا
IKAFRAORDATL
03:00
17:40
16:70
ATLFRAIKA
16:25
21:25 (Apr 04)
20:30
4,343,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:00

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH430
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:45

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   12:45
کلاس: Economy
هواپیما: 74H
لوفت هانزا
LH7446
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   14:35

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   17:40
کلاس: Economy
هواپیما: E70
بازگشت Monday, April 3, 2017
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:25

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:20 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 333
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   14:05

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:25
کلاس: Economy
هواپیما: 744
LH
لوفت هانزا
IKAFRAORDATL
03:00
17:40
17:10
ATLFRAIKA
16:25
21:25 (Apr 04)
20:30
4,343,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:00

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH9152
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:10

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   10:50
کلاس: Economy
هواپیما: 763
لوفت هانزا
LH7446
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   14:35

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   17:40
کلاس: Economy
هواپیما: E70
بازگشت Monday, April 3, 2017
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:25

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:20 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 333
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   14:05

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:25
کلاس: Economy
هواپیما: 744
LH
لوفت هانزا
IKAFRAORDATL
03:00
23:56
16:30
ATLFRAIKA
16:25
21:25 (Apr 04)
20:30
4,343,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:00

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH430
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:45

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   12:45
کلاس: Economy
هواپیما: 74H
لوفت هانزا
LH7444
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   20:55

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   23:56
کلاس: Economy
هواپیما: CR7
بازگشت Monday, April 3, 2017
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:25

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:20 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 333
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   14:05

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:25
کلاس: Economy
هواپیما: 744
LH
لوفت هانزا
IKAFRAORDATL
03:00
23:56
16:55
ATLFRAIKA
16:25
21:25 (Apr 04)
20:30
4,343,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:00

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH9150
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   12:45

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   15:10
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH7444
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   20:55

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   23:56
کلاس: Economy
هواپیما: CR7
بازگشت Monday, April 3, 2017
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:25

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:20 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 333
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   14:05

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:25
کلاس: Economy
هواپیما: 744
LH
لوفت هانزا
IKAFRAORDATL
03:00
23:56
16:70
ATLFRAIKA
16:25
21:25 (Apr 04)
20:30
4,343,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:00

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH9152
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:10

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   10:50
کلاس: Economy
هواپیما: 763
لوفت هانزا
LH7444
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   20:55

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   23:56
کلاس: Economy
هواپیما: CR7
بازگشت Monday, April 3, 2017
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:25

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:20 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 333
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   14:05

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:25
کلاس: Economy
هواپیما: 744
LH
لوفت هانزا
IKAFRAATL
03:00
14:20
19:50
ATLFRAVIEIKA
16:25
16:35 (Apr 05)
14:00
4,349,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:00

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:20

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:20
کلاس: Economy
هواپیما: 333
بازگشت Monday, April 3, 2017
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:25

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:20 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 333
لوفت هانزا
LH6338
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   19:50

به: وین, Schwechat, Vienna   21:15
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH6453
از: وین, Schwechat, Vienna   09:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   16:35
کلاس: Economy
هواپیما: 321

Multi
IKAVIEFRAATL
03:55
14:20
15:65
ATLFRAIKA
16:25
21:25 (Apr 04)
20:30
4,406,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی اتریش
OS872
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:55

به: وین, Schwechat, Vienna   06:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH6331
از: وین, Schwechat, Vienna   07:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:40
کلاس: Economy
هواپیما: 321
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:20

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:20
کلاس: Economy
هواپیما: 333
بازگشت Monday, April 3, 2017
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:25

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:20 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 333
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   14:05

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:25
کلاس: Economy
هواپیما: 744
LH
لوفت هانزا
IKAFRAATL
03:00
14:20
19:50
ATLORDFRAIKA
13:28
21:25 (Apr 04)
15:70
4,527,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:00

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 744
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:20

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:20
کلاس: Economy
هواپیما: 333
بازگشت Monday, April 3, 2017
لوفت هانزا
LH7445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   13:28

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   14:36
کلاس: Economy
هواپیما: CR7
لوفت هانزا
LH9151
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   18:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   09:45 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 777
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   14:05

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:25
کلاس: Economy
هواپیما: 744
LH
لوفت هانزا
IKAVIEFRAATL
17:25
14:20 (Mar 28)
15:70
ATLFRAIKA
16:25
21:25 (Apr 04)
20:30
4,733,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
لوفت هانزا
LH6464
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   17:25

به: وین, Schwechat, Vienna   19:35
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH6331
از: وین, Schwechat, Vienna   07:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:40
کلاس: Economy
هواپیما: 772
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:20

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:20
کلاس: Economy
هواپیما: 343
بازگشت Monday, April 3, 2017
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:25

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:20 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 333
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   14:05

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:25
کلاس: Economy
هواپیما: 744
BA
بریتیش ایرویز
IKALHRATL
08:35
20:10
20:05
ATLLHRIKA
22:15
06:25 (Apr 05)
23:40
5,066,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
بریتیش ایرویز
BA152
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   08:35

به: لندن, Heathrow, London   11:20
کلاس: Economy
هواپیما: 777
بریتیش ایرویز
BA227
از: لندن, Heathrow, London   15:55

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   20:10
کلاس: Economy
هواپیما: 777
بازگشت Monday, April 3, 2017
بریتیش ایرویز
BA226
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   22:15

به: لندن, Heathrow, London   11:25 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 777
بریتیش ایرویز
BA153
از: لندن, Heathrow, London   21:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   06:25 (Apr 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 777
LH
لوفت هانزا
IKAVIEFRAATL
17:25
14:20 (Mar 28)
15:70
ATLFRAIKA
16:25
21:25 (Apr 04)
20:30
5,122,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
لوفت هانزا
LH6464
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   17:25

به: وین, Schwechat, Vienna   19:35
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH6337
از: وین, Schwechat, Vienna   20:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   21:40
کلاس: Economy
هواپیما: 321
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:20

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:20
کلاس: Economy
هواپیما: 343
بازگشت Monday, April 3, 2017
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:25

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:20 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 333
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   14:05

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:25
کلاس: Economy
هواپیما: 744

Multi
IKADOHATL
05:35
16:55
19:50
ATLFRAIKA
16:25
21:25 (Apr 04)
20:30
5,453,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی قطر
QR491
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:35

به: دوحه, Doha Intl, Doha   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 333
هواپیمایی قطر
QR755
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:45

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:55
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
بازگشت Monday, April 3, 2017
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:25

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:20 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 333
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   14:05

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:25
کلاس: Economy
هواپیما: 744

Multi
IKADOHATL
23:35
16:55 (Mar 28)
25:50
ATLEWRVIEIKA
13:50
16:35 (Apr 04)
18:15
5,453,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی قطر
QR499
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   23:35

به: دوحه, Doha Intl, Doha   00:10 (Mar 28)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR755
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:45

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:55
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی اتریش
OS7774
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   13:50

به: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   16:09
کلاس: Economy
هواپیما: 73G
هواپیمایی اتریش
OS90
از: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   17:50

به: وین, Schwechat, Vienna   08:25 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 76W
هواپیمایی اتریش
OS873
از: وین, Schwechat, Vienna   09:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   16:35
کلاس: Economy
هواپیما: 320

Multi
IKADOHATL
23:35
16:55 (Mar 28)
25:50
ATLFRAIKA
16:25
21:25 (Apr 04)
20:30
5,453,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی قطر
QR499
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   23:35

به: دوحه, Doha Intl, Doha   00:10 (Mar 28)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR755
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:45

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:55
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
بازگشت Monday, April 3, 2017
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:25

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:20 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 333
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   14:05

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:25
کلاس: Economy
هواپیما: 744

Multi
IKADOHATL
05:35
16:55
19:50
ATLEWRVIEIKA
13:50
16:35 (Apr 04)
18:15
5,453,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی قطر
QR491
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:35

به: دوحه, Doha Intl, Doha   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 333
هواپیمایی قطر
QR755
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:45

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:55
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی اتریش
OS7774
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   13:50

به: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   16:09
کلاس: Economy
هواپیما: 73G
هواپیمایی اتریش
OS90
از: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   17:50

به: وین, Schwechat, Vienna   08:25 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 76W
هواپیمایی اتریش
OS873
از: وین, Schwechat, Vienna   09:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   16:35
کلاس: Economy
هواپیما: 320

Multi
IKADOHATL
05:35
16:55
19:50
ATLEWRVIEIKA
13:50
03:00 (Apr 05)
28:40
5,453,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی قطر
QR491
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:35

به: دوحه, Doha Intl, Doha   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 333
هواپیمایی قطر
QR755
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:45

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:55
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی اتریش
OS7774
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   13:50

به: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   16:09
کلاس: Economy
هواپیما: 73G
هواپیمایی اتریش
OS90
از: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   17:50

به: وین, Schwechat, Vienna   08:25 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 76W
هواپیمایی اتریش
OS871
از: وین, Schwechat, Vienna   20:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:00 (Apr 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 320

Multi
IKADOHATL
23:35
16:55 (Mar 28)
25:50
ATLEWRVIEIKA
13:50
03:00 (Apr 05)
28:40
5,453,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی قطر
QR499
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   23:35

به: دوحه, Doha Intl, Doha   00:10 (Mar 28)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR755
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:45

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:55
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی اتریش
OS7774
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   13:50

به: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   16:09
کلاس: Economy
هواپیما: 73G
هواپیمایی اتریش
OS90
از: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   17:50

به: وین, Schwechat, Vienna   08:25 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 76W
هواپیمایی اتریش
OS871
از: وین, Schwechat, Vienna   20:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:00 (Apr 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 320

Multi
IKADOHATL
12:45
16:55 (Mar 28)
36:40
ATLFRAIKA
16:25
21:25 (Apr 04)
20:30
5,465,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی قطر
QR483
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   12:45

به: دوحه, Doha Intl, Doha   13:20
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی قطر
QR755
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:45

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:55
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
بازگشت Monday, April 3, 2017
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:25

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:20 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 333
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   14:05

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:25
کلاس: Economy
هواپیما: 744

Multi
IKADOHATL
12:45
16:55 (Mar 28)
36:40
ATLEWRVIEIKA
13:50
03:00 (Apr 05)
28:40
5,466,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی قطر
QR483
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   12:45

به: دوحه, Doha Intl, Doha   13:20
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی قطر
QR755
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:45

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:55
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی اتریش
OS7774
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   13:50

به: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   16:09
کلاس: Economy
هواپیما: 73G
هواپیمایی اتریش
OS90
از: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   17:50

به: وین, Schwechat, Vienna   08:25 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 76W
هواپیمایی اتریش
OS871
از: وین, Schwechat, Vienna   20:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:00 (Apr 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 320

Multi
IKADOHATL
12:45
16:55 (Mar 28)
36:40
ATLEWRVIEIKA
13:50
16:35 (Apr 04)
18:15
5,466,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی قطر
QR483
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   12:45

به: دوحه, Doha Intl, Doha   13:20
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی قطر
QR755
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:45

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:55
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی اتریش
OS7774
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   13:50

به: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   16:09
کلاس: Economy
هواپیما: 73G
هواپیمایی اتریش
OS90
از: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   17:50

به: وین, Schwechat, Vienna   08:25 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 76W
هواپیمایی اتریش
OS873
از: وین, Schwechat, Vienna   09:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   16:35
کلاس: Economy
هواپیما: 320

Multi
IKADOHATL
05:35
16:55
19:50
ATLIADFRAIKA
14:39
21:25 (Apr 04)
22:16
5,468,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی قطر
QR491
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:35

به: دوحه, Doha Intl, Doha   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 333
هواپیمایی قطر
QR755
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:45

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:55
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
بازگشت Monday, April 3, 2017
لوفت هانزا
LH7441
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:39

به: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   16:25
کلاس: Economy
هواپیما: 738
لوفت هانزا
LH419
از: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   18:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:00 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 74H
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   14:05

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:25
کلاس: Economy
هواپیما: 744

Multi
IKADOHATL
23:35
16:55 (Mar 28)
25:50
ATLIADFRAIKA
14:39
21:25 (Apr 04)
22:16
5,468,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی قطر
QR499
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   23:35

به: دوحه, Doha Intl, Doha   00:10 (Mar 28)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR755
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:45

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:55
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
بازگشت Monday, April 3, 2017
لوفت هانزا
LH7441
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:39

به: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   16:25
کلاس: Economy
هواپیما: 738
لوفت هانزا
LH419
از: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   18:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:00 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 74H
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   14:05

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:25
کلاس: Economy
هواپیما: 744

Multi
IKADOHATL
05:35
16:55
19:50
ATLORDFRAIKA
13:28
21:25 (Apr 04)
23:27
5,468,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی قطر
QR491
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:35

به: دوحه, Doha Intl, Doha   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 333
هواپیمایی قطر
QR755
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:45

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:55
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
بازگشت Monday, April 3, 2017
لوفت هانزا
LH7445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   13:28

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   14:36
کلاس: Economy
هواپیما: CR7
لوفت هانزا
LH431
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   16:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:20 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 74H
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   14:05

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:25
کلاس: Economy
هواپیما: 744

Multi
IKADOHATL
23:35
16:55 (Mar 28)
25:50
ATLORDFRAIKA
13:28
21:25 (Apr 04)
23:27
5,468,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی قطر
QR499
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   23:35

به: دوحه, Doha Intl, Doha   00:10 (Mar 28)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR755
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:45

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:55
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
بازگشت Monday, April 3, 2017
لوفت هانزا
LH7445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   13:28

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   14:36
کلاس: Economy
هواپیما: CR7
لوفت هانزا
LH431
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   16:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:20 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 74H
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   14:05

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:25
کلاس: Economy
هواپیما: 744

Multi
IKADOHATL
12:45
16:55 (Mar 28)
36:40
ATLIADFRAIKA
14:39
21:25 (Apr 04)
22:16
5,481,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی قطر
QR483
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   12:45

به: دوحه, Doha Intl, Doha   13:20
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی قطر
QR755
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:45

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:55
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
بازگشت Monday, April 3, 2017
لوفت هانزا
LH7441
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:39

به: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   16:25
کلاس: Economy
هواپیما: 738
لوفت هانزا
LH419
از: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   18:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:00 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 74H
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   14:05

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:25
کلاس: Economy
هواپیما: 744

Multi
IKADOHATL
12:45
16:55 (Mar 28)
36:40
ATLORDFRAIKA
13:28
21:25 (Apr 04)
23:27
5,481,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی قطر
QR483
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   12:45

به: دوحه, Doha Intl, Doha   13:20
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی قطر
QR755
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:45

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:55
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
بازگشت Monday, April 3, 2017
لوفت هانزا
LH7445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   13:28

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   14:36
کلاس: Economy
هواپیما: CR7
لوفت هانزا
LH431
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   16:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:20 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 74H
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   14:05

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:25
کلاس: Economy
هواپیما: 744

Multi
IKADOHATL
05:35
16:55
19:50
ATLFRAVIEIKA
16:25
16:35 (Apr 05)
39:40
5,550,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی قطر
QR491
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:35

به: دوحه, Doha Intl, Doha   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 333
هواپیمایی قطر
QR755
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:45

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:55
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
بازگشت Monday, April 3, 2017
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:25

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:20 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 333
لوفت هانزا
LH1234
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:50

به: وین, Schwechat, Vienna   10:10
کلاس: Economy
هواپیما: 32A
لوفت هانزا
LH6453
از: وین, Schwechat, Vienna   09:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   16:35
کلاس: Economy
هواپیما: 321

Multi
IKADOHATL
23:35
16:55 (Mar 28)
25:50
ATLFRAVIEIKA
16:25
16:35 (Apr 05)
39:40
5,550,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی قطر
QR499
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   23:35

به: دوحه, Doha Intl, Doha   00:10 (Mar 28)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR755
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:45

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:55
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
بازگشت Monday, April 3, 2017
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:25

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:20 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 333
لوفت هانزا
LH1234
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:50

به: وین, Schwechat, Vienna   10:10
کلاس: Economy
هواپیما: 32A
لوفت هانزا
LH6453
از: وین, Schwechat, Vienna   09:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   16:35
کلاس: Economy
هواپیما: 321

Multi
IKADOHATL
05:35
16:55
19:50
ATLFRAVIEIKA
16:25
16:35 (Apr 05)
39:40
5,550,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی قطر
QR491
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:35

به: دوحه, Doha Intl, Doha   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 333
هواپیمایی قطر
QR755
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:45

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:55
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
بازگشت Monday, April 3, 2017
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:25

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:20 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 333
لوفت هانزا
LH1238
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:50

به: وین, Schwechat, Vienna   13:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH6453
از: وین, Schwechat, Vienna   09:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   16:35
کلاس: Economy
هواپیما: 321

Multi
IKADOHATL
23:35
16:55 (Mar 28)
25:50
ATLFRAVIEIKA
16:25
16:35 (Apr 05)
39:40
5,550,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی قطر
QR499
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   23:35

به: دوحه, Doha Intl, Doha   00:10 (Mar 28)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR755
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:45

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:55
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
بازگشت Monday, April 3, 2017
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:25

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:20 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 333
لوفت هانزا
LH1238
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:50

به: وین, Schwechat, Vienna   13:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH6453
از: وین, Schwechat, Vienna   09:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   16:35
کلاس: Economy
هواپیما: 321

Multi
IKADOHATL
05:35
16:55
19:50
ATLFRAVIEIKA
16:25
16:35 (Apr 05)
39:40
5,550,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی قطر
QR491
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:35

به: دوحه, Doha Intl, Doha   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 333
هواپیمایی قطر
QR755
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:45

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:55
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
بازگشت Monday, April 3, 2017
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:25

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:20 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 333
لوفت هانزا
LH1240
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   15:50

به: وین, Schwechat, Vienna   17:10
کلاس: Economy
هواپیما: 321
لوفت هانزا
LH6453
از: وین, Schwechat, Vienna   09:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   16:35
کلاس: Economy
هواپیما: 321

Multi
IKADOHATL
23:35
16:55 (Mar 28)
25:50
ATLFRAVIEIKA
16:25
16:35 (Apr 05)
39:40
5,550,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی قطر
QR499
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   23:35

به: دوحه, Doha Intl, Doha   00:10 (Mar 28)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR755
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:45

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:55
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
بازگشت Monday, April 3, 2017
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:25

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:20 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 333
لوفت هانزا
LH1240
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   15:50

به: وین, Schwechat, Vienna   17:10
کلاس: Economy
هواپیما: 321
لوفت هانزا
LH6453
از: وین, Schwechat, Vienna   09:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   16:35
کلاس: Economy
هواپیما: 321

Multi
IKADOHATL
12:45
16:55 (Mar 28)
36:40
ATLFRAVIEIKA
16:25
16:35 (Apr 05)
39:40
5,563,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی قطر
QR483
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   12:45

به: دوحه, Doha Intl, Doha   13:20
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی قطر
QR755
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:45

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:55
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
بازگشت Monday, April 3, 2017
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:25

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:20 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 333
لوفت هانزا
LH1234
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:50

به: وین, Schwechat, Vienna   10:10
کلاس: Economy
هواپیما: 32A
لوفت هانزا
LH6453
از: وین, Schwechat, Vienna   09:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   16:35
کلاس: Economy
هواپیما: 321

Multi
IKADOHATL
12:45
16:55 (Mar 28)
36:40
ATLFRAVIEIKA
16:25
16:35 (Apr 05)
39:40
5,563,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی قطر
QR483
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   12:45

به: دوحه, Doha Intl, Doha   13:20
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی قطر
QR755
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:45

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:55
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
بازگشت Monday, April 3, 2017
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:25

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:20 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 333
لوفت هانزا
LH1238
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:50

به: وین, Schwechat, Vienna   13:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH6453
از: وین, Schwechat, Vienna   09:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   16:35
کلاس: Economy
هواپیما: 321

Multi
IKADOHATL
12:45
16:55 (Mar 28)
36:40
ATLFRAVIEIKA
16:25
16:35 (Apr 05)
39:40
5,563,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی قطر
QR483
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   12:45

به: دوحه, Doha Intl, Doha   13:20
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی قطر
QR755
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:45

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:55
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
بازگشت Monday, April 3, 2017
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:25

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:20 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 333
لوفت هانزا
LH1240
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   15:50

به: وین, Schwechat, Vienna   17:10
کلاس: Economy
هواپیما: 321
لوفت هانزا
LH6453
از: وین, Schwechat, Vienna   09:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   16:35
کلاس: Economy
هواپیما: 321

Multi
IKAISTATL
15:25
19:40 (Mar 28)
36:45
ATLFRAIKA
16:25
21:25 (Apr 04)
20:30
5,646,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK871
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   15:25

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   17:25
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی ترکیه
TK31
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   14:05

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:40
کلاس: Economy
هواپیما: 333
بازگشت Monday, April 3, 2017
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:25

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:20 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 333
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   14:05

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:25
کلاس: Economy
هواپیما: 744

Multi
IKAISTATL
15:25
19:40 (Mar 28)
36:45
ATLEWRVIEIKA
13:50
16:35 (Apr 04)
18:15
5,647,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK871
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   15:25

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   17:25
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی ترکیه
TK31
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   14:05

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:40
کلاس: Economy
هواپیما: 333
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی اتریش
OS7774
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   13:50

به: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   16:09
کلاس: Economy
هواپیما: 73G
هواپیمایی اتریش
OS90
از: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   17:50

به: وین, Schwechat, Vienna   08:25 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 76W
هواپیمایی اتریش
OS873
از: وین, Schwechat, Vienna   09:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   16:35
کلاس: Economy
هواپیما: 320

Multi
IKAISTATL
15:25
19:40 (Mar 28)
36:45
ATLEWRVIEIKA
13:50
03:00 (Apr 05)
28:40
5,647,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK871
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   15:25

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   17:25
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی ترکیه
TK31
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   14:05

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:40
کلاس: Economy
هواپیما: 333
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی اتریش
OS7774
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   13:50

به: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   16:09
کلاس: Economy
هواپیما: 73G
هواپیمایی اتریش
OS90
از: نیوآرک، نیوجرسی, Newark Liberty Intl, Newark, NJ   17:50

به: وین, Schwechat, Vienna   08:25 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 76W
هواپیمایی اتریش
OS871
از: وین, Schwechat, Vienna   20:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:00 (Apr 05)
کلاس: Economy
هواپیما: 320

Multi
IKAISTATL
15:25
19:40 (Mar 28)
36:45
ATLIADFRAIKA
14:39
21:25 (Apr 04)
22:16
5,662,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK871
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   15:25

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   17:25
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی ترکیه
TK31
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   14:05

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:40
کلاس: Economy
هواپیما: 333
بازگشت Monday, April 3, 2017
لوفت هانزا
LH7441
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:39

به: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   16:25
کلاس: Economy
هواپیما: 738
لوفت هانزا
LH419
از: واشنگتن, Washington Dulles Intl, Washington DC   18:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:00 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 74H
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   14:05

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:25
کلاس: Economy
هواپیما: 744

Multi
IKAISTATL
15:25
19:40 (Mar 28)
36:45
ATLORDFRAIKA
13:28
21:25 (Apr 04)
23:27
5,662,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK871
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   15:25

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   17:25
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی ترکیه
TK31
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   14:05

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:40
کلاس: Economy
هواپیما: 333
بازگشت Monday, April 3, 2017
لوفت هانزا
LH7445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   13:28

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   14:36
کلاس: Economy
هواپیما: CR7
لوفت هانزا
LH431
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   16:05

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:20 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 74H
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   14:05

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:25
کلاس: Economy
هواپیما: 744

Multi
IKAISTATL
15:25
19:40 (Mar 28)
36:45
ATLFRAVIEIKA
16:25
16:35 (Apr 05)
39:40
5,744,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK871
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   15:25

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   17:25
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی ترکیه
TK31
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   14:05

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:40
کلاس: Economy
هواپیما: 333
بازگشت Monday, April 3, 2017
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:25

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:20 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 333
لوفت هانزا
LH1234
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:50

به: وین, Schwechat, Vienna   10:10
کلاس: Economy
هواپیما: 32A
لوفت هانزا
LH6453
از: وین, Schwechat, Vienna   09:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   16:35
کلاس: Economy
هواپیما: 321

Multi
IKAISTATL
15:25
19:40 (Mar 28)
36:45
ATLFRAVIEIKA
16:25
16:35 (Apr 05)
39:40
5,744,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK871
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   15:25

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   17:25
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی ترکیه
TK31
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   14:05

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:40
کلاس: Economy
هواپیما: 333
بازگشت Monday, April 3, 2017
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:25

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:20 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 333
لوفت هانزا
LH1238
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   11:50

به: وین, Schwechat, Vienna   13:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH6453
از: وین, Schwechat, Vienna   09:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   16:35
کلاس: Economy
هواپیما: 321

Multi
IKAISTATL
15:25
19:40 (Mar 28)
36:45
ATLFRAVIEIKA
16:25
16:35 (Apr 05)
39:40
5,744,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK871
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   15:25

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   17:25
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی ترکیه
TK31
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   14:05

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:40
کلاس: Economy
هواپیما: 333
بازگشت Monday, April 3, 2017
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:25

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:20 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 333
لوفت هانزا
LH1240
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   15:50

به: وین, Schwechat, Vienna   17:10
کلاس: Economy
هواپیما: 321
لوفت هانزا
LH6453
از: وین, Schwechat, Vienna   09:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   16:35
کلاس: Economy
هواپیما: 321

Multi
IKAISTATL
15:25
19:40 (Mar 28)
36:45
ATLDOHIKA
19:25
04:25 (Apr 05)
24:30
5,839,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK871
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   15:25

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   17:25
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی ترکیه
TK31
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   14:05

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:40
کلاس: Economy
هواپیما: 333
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی قطر
QR756
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:25

به: دوحه, Doha Intl, Doha   16:05 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
هواپیمایی قطر
QR490
از: دوحه, Doha Intl, Doha   00:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25
کلاس: Economy
هواپیما: 333
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHATL
05:35
16:55
19:50
ATLMIADOHIKA
16:58
04:25 (Apr 05)
26:57
6,026,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی قطر
QR491
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:35

به: دوحه, Doha Intl, Doha   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 333
هواپیمایی قطر
QR755
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:45

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:55
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی قطر
QR5316
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:58

به: میامی, Miami Intl, Miami, FL   19:04
کلاس: Economy
هواپیما: 319
هواپیمایی قطر
QR778
از: میامی, Miami Intl, Miami, FL   20:30

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:25 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR490
از: دوحه, Doha Intl, Doha   00:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25
کلاس: Economy
هواپیما: 333
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHATL
23:35
16:55 (Mar 28)
25:50
ATLMIADOHIKA
16:58
04:25 (Apr 05)
26:57
6,026,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی قطر
QR499
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   23:35

به: دوحه, Doha Intl, Doha   00:10 (Mar 28)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR755
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:45

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:55
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی قطر
QR5316
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:58

به: میامی, Miami Intl, Miami, FL   19:04
کلاس: Economy
هواپیما: 319
هواپیمایی قطر
QR778
از: میامی, Miami Intl, Miami, FL   20:30

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:25 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR490
از: دوحه, Doha Intl, Doha   00:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25
کلاس: Economy
هواپیما: 333
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHATL
05:35
16:55
19:50
ATLDFWDOHIKA
14:14
04:25 (Apr 05)
29:41
6,026,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی قطر
QR491
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:35

به: دوحه, Doha Intl, Doha   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 333
هواپیمایی قطر
QR755
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:45

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:55
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی قطر
QR5286
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:14

به: دالاس، تگزاس, Dallas Fort Worth Intl, Dallas, TX   15:44
کلاس: Economy
هواپیما: M80
هواپیمایی قطر
QR730
از: دالاس، تگزاس, Dallas Fort Worth Intl, Dallas, TX   18:35

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:10 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR490
از: دوحه, Doha Intl, Doha   00:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25
کلاس: Economy
هواپیما: 333
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHATL
23:35
16:55 (Mar 28)
25:50
ATLDFWDOHIKA
14:14
04:25 (Apr 05)
29:41
6,026,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی قطر
QR499
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   23:35

به: دوحه, Doha Intl, Doha   00:10 (Mar 28)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR755
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:45

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:55
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی قطر
QR5286
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:14

به: دالاس، تگزاس, Dallas Fort Worth Intl, Dallas, TX   15:44
کلاس: Economy
هواپیما: M80
هواپیمایی قطر
QR730
از: دالاس، تگزاس, Dallas Fort Worth Intl, Dallas, TX   18:35

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:10 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR490
از: دوحه, Doha Intl, Doha   00:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25
کلاس: Economy
هواپیما: 333
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHATL
12:45
16:55 (Mar 28)
36:40
ATLMIADOHIKA
16:58
04:25 (Apr 05)
26:57
6,039,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی قطر
QR483
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   12:45

به: دوحه, Doha Intl, Doha   13:20
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی قطر
QR755
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:45

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:55
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی قطر
QR5316
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:58

به: میامی, Miami Intl, Miami, FL   19:04
کلاس: Economy
هواپیما: 319
هواپیمایی قطر
QR778
از: میامی, Miami Intl, Miami, FL   20:30

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:25 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR490
از: دوحه, Doha Intl, Doha   00:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25
کلاس: Economy
هواپیما: 333
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHATL
12:45
16:55 (Mar 28)
36:40
ATLDFWDOHIKA
14:14
04:25 (Apr 05)
29:41
6,039,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی قطر
QR483
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   12:45

به: دوحه, Doha Intl, Doha   13:20
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی قطر
QR755
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:45

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:55
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی قطر
QR5286
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:14

به: دالاس، تگزاس, Dallas Fort Worth Intl, Dallas, TX   15:44
کلاس: Economy
هواپیما: M80
هواپیمایی قطر
QR730
از: دالاس، تگزاس, Dallas Fort Worth Intl, Dallas, TX   18:35

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:10 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR490
از: دوحه, Doha Intl, Doha   00:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25
کلاس: Economy
هواپیما: 333

Multi
IKAAUHORDATL
22:05
17:53 (Mar 28)
28:18
ATLFRAIKA
16:25
21:25 (Apr 04)
20:30
6,219,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
اتحاد ایرویز
EY348
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   22:05

به: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   23:50
کلاس: Economy
هواپیما: 320
اتحاد ایرویز
EY151
از: ابوظبی, Abu Dhabi Intl, Abu Dhabi   03:55

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   09:35
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
اتحاد ایرویز
EY3224
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   15:00

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   17:53
کلاس: Economy
هواپیما: 738
بازگشت Monday, April 3, 2017
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:25

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:20 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 333
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   14:05

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   21:25
کلاس: Economy
هواپیما: 744

Multi
IKAISTATL
15:25
19:40 (Mar 28)
36:45
ATLMIADOHIKA
16:58
04:25 (Apr 05)
26:57
6,220,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK871
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   15:25

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   17:25
کلاس: Economy
هواپیما: 332
هواپیمایی ترکیه
TK31
از: استانبول, Ataturk, Istanbul   14:05

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:40
کلاس: Economy
هواپیما: 333
بازگشت Monday, April 3, 2017
هواپیمایی قطر
QR5316
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:58

به: میامی, Miami Intl, Miami, FL   19:04
کلاس: Economy
هواپیما: 319
هواپیمایی قطر
QR778
از: میامی, Miami Intl, Miami, FL   20:30

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:25 (Apr 04)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR490
از: دوحه, Doha Intl, Doha   00:50

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   04:25
کلاس: Economy
هواپیما: 333

Multi
IKAISTATL
15:25
19:40 (Mar 28)
36:45
ATLDFWDOHIKA
14:14
04:25 (Apr 05)
29:41
6,220,000 تومان
رفت Monday, March 27, 2017
هواپیمایی ترکیه
TK871
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   15:25

به: استانبول, Ataturk, Istanbul   17:25
کلاس: Economy
هواپیما: 332
ه