خلاصه پروازها
تعداد کل: 7
بدون توقف: 0
یک توقف: 2
دو توقف و بیشتر: 6
توقف هاشرکت های هواپیمایی
انتخاب همهانتخاب هیچکدام

از Imam Khomeini IKA, تهران, ایران
به Hartsfield Jackson Atlanta Intl ATL, آتلانتا، جورجیا, ایالات متحده آمریکا

رفت 1394/01/16 05 April 2015 مسافران 1 بزرگسال  
بازگشت 1394/01/23 12 April 2015 کلاس Economy تغییر شرایط جستجو
هواپیمایی
توقف ها
خروج
ورود
مدت
(ساعت)
قیمت کل
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHORDATL
05:35
19:43
19:70
ATLDFWDOHIKA
15:59
22:00 (Apr 13)
19:18
3,927,000 تومان
رفت Sunday, April 5, 2015
هواپیمایی قطر
QR485
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:35

به: دوحه, Doha Intl, Doha   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی قطر
QR721
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:05

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   14:45
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR5250
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   16:35

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:43
کلاس: Economy
هواپیما: E75
بازگشت Sunday, April 12, 2015
هواپیمایی قطر
QR5286
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   15:59

به: دالاس، تگزاس, Dallas Fort Worth Intl, Dallas, TX   17:27
کلاس: Economy
هواپیما: 319
هواپیمایی قطر
QR734
از: دالاس، تگزاس, Dallas Fort Worth Intl, Dallas, TX   18:40

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:20 (Apr 13)
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
هواپیمایی قطر
QR486
از: دوحه, Doha Intl, Doha   18:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   22:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHORDATL
23:30
19:43 (Apr 06)
19:70
ATLDFWDOHIKA
15:59
22:00 (Apr 13)
19:18
4,047,000 تومان
رفت Sunday, April 5, 2015
هواپیمایی قطر
QR487
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   23:30

به: دوحه, Doha Intl, Doha   00:05 (Apr 06)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR721
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:05

به: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   14:45
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR5250
از: شیکاگو، ایلینوی, Chicago Ohare Intl, Chicago, IL   16:35

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   19:43
کلاس: Economy
هواپیما: E75
بازگشت Sunday, April 12, 2015
هواپیمایی قطر
QR5286
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   15:59

به: دالاس، تگزاس, Dallas Fort Worth Intl, Dallas, TX   17:27
کلاس: Economy
هواپیما: 319
هواپیمایی قطر
QR734
از: دالاس، تگزاس, Dallas Fort Worth Intl, Dallas, TX   18:40

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:20 (Apr 13)
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
هواپیمایی قطر
QR486
از: دوحه, Doha Intl, Doha   18:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   22:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHDFWATL
23:30
21:47 (Apr 06)
20:22
ATLDFWDOHIKA
15:59
22:00 (Apr 13)
19:18
4,254,000 تومان
رفت Sunday, April 5, 2015
هواپیمایی قطر
QR487
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   23:30

به: دوحه, Doha Intl, Doha   00:05 (Apr 06)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR733
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:10

به: دالاس، تگزاس, Dallas Fort Worth Intl, Dallas, TX   16:05
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR5253
از: دالاس، تگزاس, Dallas Fort Worth Intl, Dallas, TX   18:30

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   21:47
کلاس: Economy
هواپیما: 319
بازگشت Sunday, April 12, 2015
هواپیمایی قطر
QR5286
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   15:59

به: دالاس، تگزاس, Dallas Fort Worth Intl, Dallas, TX   17:27
کلاس: Economy
هواپیما: 319
هواپیمایی قطر
QR734
از: دالاس، تگزاس, Dallas Fort Worth Intl, Dallas, TX   18:40

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:20 (Apr 13)
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
هواپیمایی قطر
QR486
از: دوحه, Doha Intl, Doha   18:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   22:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHMIAATL
23:30
21:56 (Apr 06)
20:05
ATLDFWDOHIKA
15:59
22:00 (Apr 13)
19:18
4,385,000 تومان
رفت Sunday, April 5, 2015
هواپیمایی قطر
QR487
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   23:30

به: دوحه, Doha Intl, Doha   00:05 (Apr 06)
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR777
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:40

به: میامی, Miami Intl, Miami, FL   17:25
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
هواپیمایی قطر
QR5267
از: میامی, Miami Intl, Miami, FL   19:55

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   21:56
کلاس: Economy
هواپیما: 319
بازگشت Sunday, April 12, 2015
هواپیمایی قطر
QR5286
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   15:59

به: دالاس، تگزاس, Dallas Fort Worth Intl, Dallas, TX   17:27
کلاس: Economy
هواپیما: 319
هواپیمایی قطر
QR734
از: دالاس، تگزاس, Dallas Fort Worth Intl, Dallas, TX   18:40

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:20 (Apr 13)
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
هواپیمایی قطر
QR486
از: دوحه, Doha Intl, Doha   18:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   22:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
QR
هواپیمایی قطر
IKADOHDFWATL
05:35
21:47
20:22
ATLDFWDOHIKA
15:59
22:00 (Apr 13)
19:18
4,650,000 تومان
رفت Sunday, April 5, 2015
هواپیمایی قطر
QR485
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   05:35

به: دوحه, Doha Intl, Doha   06:10
کلاس: Economy
هواپیما: 321
هواپیمایی قطر
QR733
از: دوحه, Doha Intl, Doha   08:10

به: دالاس، تگزاس, Dallas Fort Worth Intl, Dallas, TX   16:05
کلاس: Economy
هواپیما: 77W
هواپیمایی قطر
QR5253
از: دالاس، تگزاس, Dallas Fort Worth Intl, Dallas, TX   18:30

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   21:47
کلاس: Economy
هواپیما: 319
بازگشت Sunday, April 12, 2015
هواپیمایی قطر
QR5286
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   15:59

به: دالاس، تگزاس, Dallas Fort Worth Intl, Dallas, TX   17:27
کلاس: Economy
هواپیما: 319
هواپیمایی قطر
QR734
از: دالاس، تگزاس, Dallas Fort Worth Intl, Dallas, TX   18:40

به: دوحه, Doha Intl, Doha   17:20 (Apr 13)
کلاس: Economy
هواپیما: 77L
هواپیمایی قطر
QR486
از: دوحه, Doha Intl, Doha   18:25

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   22:00
کلاس: Economy
هواپیما: 320
LH
لوفت هانزا
IKAFRAATL
02:55
14:05
15:75
ATLFRAVIEIKA
16:10
03:00 (Apr 14)
14:50
5,104,000 تومان
رفت Sunday, April 5, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:00

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:05
کلاس: Economy
هواپیما: 343
بازگشت Sunday, April 12, 2015
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:20 (Apr 13)
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH1234
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   08:50

به: وین, Schwechat, Vienna   10:10
کلاس: Economy
هواپیما: 320
لوفت هانزا
LH6447
از: وین, Schwechat, Vienna   20:10

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   03:00 (Apr 14)
کلاس: Economy
هواپیما: 319
LH
لوفت هانزا
IKAFRAATL
02:55
14:05
15:75
ATLFRAIKA
16:10
01:10 (Apr 14)
13:65
5,486,000 تومان
رفت Sunday, April 5, 2015
لوفت هانزا
LH601
از: تهران, Imam Khomeini, Tehran   02:55

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   05:50
کلاس: Economy
هواپیما: 346
لوفت هانزا
LH444
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   10:00

به: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   14:05
کلاس: Economy
هواپیما: 343
بازگشت Sunday, April 12, 2015
لوفت هانزا
LH445
از: آتلانتا، جورجیا, Hartsfield Jackson Atlanta Intl, Atlanta, GA   16:10

به: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   07:20 (Apr 13)
کلاس: Economy
هواپیما: 343
لوفت هانزا
LH600
از: فرانکفورت, Frankfurt Main, Frankfurt   17:45

به: تهران, Imam Khomeini, Tehran   01:10 (Apr 14)
کلاس: Economy
هواپیما: 346
تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است